Record details

Title keyword
    Proterozoických
Monograph
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII
Article
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu