Record details

Title keyword
    Provincie
Monograph
    Belemnitellidae, Pavlow (Belemnitida Coleoidea)cenomanu - spodního coniaku východoevropské paleobiogeografické provincie
    Geologická studie přírodních rizik v oblasti Ocotal, provincie Nueva Segovia,Nicaragua
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
Article
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)