Record details

Title keyword
    Provozních
Monograph
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
Article
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách