Record details

Title keyword
    Prvý
Article
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy