Record details

Title keyword
    Prvky
Monograph
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
Article
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kotevní prvky ze syntetických materiálů
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Polymetalické prvky v produktívnych zónach Malých Karpát a genéza ložísk
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Regionální prvky ve výuce přírodopisu
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví - 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stopové prvky v živcoch tatrika
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem
    Významné krajinné prvky
    Vzácné prvky - prvky budoucnosti
    Vzácné prvky
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky