Record details

Title keyword
    Pyritu
Monograph
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
Article
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia