Record details

Title keyword
    Pyroklastických
Monograph
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
Article
    Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Uloženiny pyroklastických vln