Record details

Title keyword
    Ríšskeho
Article
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia