Record details

Title keyword
    Rýmařova
Article
    As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov)
    Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova