Record details

Title keyword
    RD
Monograph
    R.D. Kahlke, Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen)
    Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu
Article
    Automatizace kresby důlních map v závodě RD Horní Benešov
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    A parallel CG solver for FE analysis of RD problems in geomechanics
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern mining
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník