Record details

Title keyword
    RNDr
Monograph
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft CSc
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
    Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
Article
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc.
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    70th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc. - seventy years old
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Doz. RNDr. Viliam Sitár, CSc., zum fünzigsten Geburtstag
    Dem Gedenken an RNDr. Karol Borza, DrSc.
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hrst vzpomínek na RNDr. Břetislava Beránka, DrSc.
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc.
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984)
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    In memoriam RNDr. Jitky Hercogové, CSc.
    In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    In memoriam RNDr. Milana Šnajdra
    In memoriam RNDr. Miloslava Klečka
    In memoriam RNDr. Stanislava Vosyky, CSc.
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    In memoriam RNDr. Václava Tvrdého
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. (*25.4. 1935 v Praze)
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc.
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Josefa Čadka, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny
    K osmdesátinám RNDr. Jindřicha Rädische
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
    K osmdesátinám RNDr. Vlastislava Zázvorky, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K osmdesátým narozeninám RNDr. Břetislava Tvrzníka
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K pětaosmdesátinám RNDr. Vlastimila Zázvorky, CSc.
    K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
    K šedesátinám docenta RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K šedesátinám RNDr. Františky Mrni, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
    K šedesátinám RNDr. Jiřího Šindeláře, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Joela Pokorného, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Lubomíra Kopeckého, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Marie Zukriegelové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Miroslava Vejlupka
    K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Stanislava Klíra, DrSc
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Kleina
    K šedesátinám RNDr. Vlastimila Müllera
    K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Das korrespondierende Mitglied der ČSAV, univ.-Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. fünfundsiebzigjährig
    Life jubilee of RNDr. Ján Bystrický, DrSc.
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    List of publications of Proffessor RNDr. Blanka Pacltová, CSc
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Na päťdesiatiny RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc.
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    On the 65th birth anniversary of RNDr. Oto Fusán, DrSc., member-correspondent of Slovak Academy of Sciences
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Památce RNDr. Jana Dudy
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old
    Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
    RNDr. Anton Porubský, CSc., jubiluje
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem
    RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem
    RNDr. Břetislav Balatka, CSc., šedesátiletý
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Dalibor Weiss, CSc., šedesátníkem
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý!
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
    RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
    RNDr. Ján Bystrický, Dr.Sc. zum Gedenken
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jaroslav Švenek *30.4.1927 - +19.2.1994
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., zemřel
    RNDr. Jozef Forgáč, CSc. - 50 years old
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Július Májovský jubiluje
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. sa dožil sedemdesiatich piatich rokov
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    RNDr. Karel Tuček, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!"
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Milan Fengl (1.4.1949 - 29.4.2001)
    RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem
    RNDr. Milan Kvaček, Csc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Milan Kvaček, CSc. zemřel
    RNDr. Milan Šnajdr zemřel
    RNDr. Miloš Lang, CSc., letos pětašedesátiletý
    RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
    RNDr. Miroslav Gabriel jubilantem
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Pavel Fabini jubiluje
    RNDr. Pavel Ostrolucký päťdesiatročný
    RNDr. Petr Květoň šedesátníkem
    RNDr. Radek Mikuláš, CSc. - paleoichnolog. [Rozhovor]
    RNDr. Radko Tásler sedmdesátiletý
    RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný
    RNDr. Štefan Bučko, CSc., 70-ročný
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Tibor Buday, DrSc.
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Václav Cílek, CSc.(Rozhovor)
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    RNDr. Václav Pesl, CSc. šedesátníkem
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
    RNDr. Vlasta Kneblová-Vodičková, CSc. (1919-1999). (Obituary)
    RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc. osmdesátiletý
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    RNDr. Zdeněk Trdlička, CSc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Zora Priechodská, CSc. (* 1926 + 1989)
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sedemdesiatiny RNDr. Antona Porubského, CSc.Sc.
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátiny RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    The seventieth anniversary of prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesát let RNDr. Norberta Krutského
    Šedesát let RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    Šedesáté narozeniny RNDr. Jaroslava Vacka
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc
    Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Zemana, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
    Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    To the 60th anniversary of RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
    To the anniversary of doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc.
    To the jubilee of RNDr. Marie Palivcová, CSc.
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
    Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc.
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka
    Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Vzpomínka na RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1.července 1932-23. září 2002)
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Za doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
    Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Za RNDr. Františkem Bartasem
    Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985)
    Za RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc.
    Za RNDr. Jaroslavem Macounem, CSc.
    Za RNDr. Jaroslavem Zikmundem, CSc.
    Za RNDr. Jiřím Jelenem
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
    Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995)
    Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.
    Za RNDr. Pravoslavem Šantrůčkem, CSc
    Za RNDr. Štefanom Bajaníkom, Csc.
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
    Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Evžen Quitt, CSc
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Ivan Tenčík
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc.
    Zemřela RNDr. Eva Hanzlíková, CSc.
    Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
    Zum Lebensjubiläum von RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
    Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.