Record details

Title keyword
    Rašelinišť
Monograph
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
Article
    Kyselost rašelinišť na Šumavě
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj krušnohorských rašelinišť
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť