Record details

Title keyword
    Ralské
Article
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině
    "Zelezné klády" výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny