Record details

Title keyword
    Ralskem
Monograph
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
Article
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Environmental impact of mine water from chemical extraction and underground uranium mining - Straz pod Ralskem
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)