Record details

Title keyword
    Ransko
Article
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    Geochemistry and mineralogy of Platinum group elements in the Ransko gabbro-peridotite massf, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    PGE mineralization in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif, Czech Republic
    Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif
    Re-Os geochemistry and geochronology of the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko