Record details

Title keyword
    Režime
Monograph
    Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov
Article
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska