Record details

Title keyword
    Reaktivity
Monograph
    Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
Article
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského