Record details

Title keyword
    Rekultivovaného
Article
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky