Record details

Title keyword
    Reliéf
Monograph
    Geosciences for poverty relief. Abstract volume
    Geosciences for Poverty Relief. Abstract volume. 21st Colloquium of African Geology
    Pískovcový fenomém: klima, život a reliéf. Das Sandsteinphänomen Klima, Leben und Georelief
    Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Das Sandsteinphänomen Klima, Leben und Georelief
    Pískovcový fenomén: Klima, život a reliéf. Das Sandsteinphanomen: Klima, Leben und Georelief
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
Article
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Eolian phenomena in sandstones and limestones of Egyptian Western Desert and their implications for Central European sandstone relief
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geomorphological analysis and genetic relief classification of the inundation area of the Krkavec dam
    Gravitational effect of distant earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Krajina v okolí Budče: reliéf, paměť a hodnota
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Microforms of the sandstone relief
    Morphostructual evolution of the relief of the Rychlebské Mountains (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Notes to the definition of relief texture from topographic maps (an example from SE margin of Bohemian massif)
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    Relict flowstone at Machnín (the Ještěd Ridge, North Bohemia, Czech Republic) and its importace for relief evolution
    Reliéf a fosilní zvětraliny v okolí Bruntálu
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
    Reliéf a geologické poměry
    Reliéf a geomorfologie
    Reliéf a reliéfotvorné procesy
    Relief and its memory: Minute forms in sandstone surfaces
    Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
    Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
    Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy a jeho zvláštnosti
    Reliéf Československa. I
    Reliéf Československa. II
    Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Reliéf Moravy a Slezska (3.)
    Reliéf Národního parku Podyjí
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Relief of the Podyjí National Park and geomorphic aspects of its protection (Czech Republic)
    Reliéf podloží Tuřanské terasy a jeho problémy
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland NP, Czech Republic
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland NP, Czech Republic
    Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente