Record details

Title keyword
    Riešenia
Article
    Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti
    Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia