Record details

Title keyword
    Rodu
Monograph
    Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace.
Article
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Isospira lepida Perner, 1903 - silurský zástupce rodu Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca)
    Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
    Nové poznatky o edrioasteroidech přisedlých k exoskeletonům trilobitů rodu Selenopeltis
    Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina)
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    O českých trilobitech z rodu Orphanaspis, Selenopeltoides a Taemasaspis (Odontopleuridae)
    O statutu rodu Alceste Hawle et Corda, 1847 (Trilobita)
    Osteologie a ekologie dvou druhů rodu Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu
    Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32)
    Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
    Sága posledních tří generací rodu Jičínských
    Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Zástupci rodu Delops Rickards, 1965 (Trilobita) v barrandienském siluru
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)