Record details

Title keyword
    Rokytnice
Monograph
    Geomagnetická mapa (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
Article
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Rokytnice n. Jizerou
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších