Record details

Title keyword
    Rosicko-oslavanském
Article
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru