Record details

Title keyword
    Roudný
Article
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudny deposit, Bohemian Massif
    Fluid inclusions, stable isotopes and mineralogical constraints on the genesis of Roudný gold-deposit, Czech Republic.
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudny Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Structural evolution of the Roudny gold deposit, Bohemian Massif: a combination of paleostress analysis and review of historical documents
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný