Record details

Title keyword
    Rozvadov
Monograph
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Rozvadov 21-12, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 21-12 Rozvadov
Article
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Granitoids in the Rozvadov Pluton, Western Bohemia and Oberpfalz
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Physical properties and natural radioactivity of granites of the Rozvadov massif