Record details

Title keyword
    Rozvoja
Monograph
    Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Stredoeurópsky priestor ů geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
Article
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Náčrt rozvoja geotermálnej energie v Slovenskej socialistiskej republike
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku