Record details

Title keyword
    RTG
Article
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu