Record details

Title keyword
    Rudná
Article
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Gold mineralization in black shales near Suchá Rudná
    Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná