Record details

Title keyword
    Rudolfova
Article
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Rudolfova štola je unikátním vodním přivaděčem. Geologie Prahy
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku