Record details

Title keyword
    Rudy
Monograph
    Nerostné suroviny světa - Rudy a nerudy
Article
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Cesty k zvyšovaniu efektívnosti ťažby Sb rudy
    Cínové a wolframové rudy v prekambriu baltského štítu
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Naše oolitické železné rudy
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Páskované železné rudy desenských rul v Hrubém Jeseníku
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    Rudy cyny na dolnim Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sekery ze železné rudy z Oderské brány
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Submarinní exhalační rudy
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
Serial
    Rudy
    Uhlí - Rudy - Geol. Průzk.
    Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
    Uhlí, rudy, geologický průzkum