Record details

Title keyword
    Rul
Article
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
    Páskované železné rudy desenských rul v Hrubém Jeseníku
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury