Record details

Title keyword
    Rulách
Article
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice - Měďný. Pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách.
    Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku