Record details

Title keyword
    Ruly
Article
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami