Record details

Title keyword
    Rumelky
Article
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove