Record details

Title keyword
    Rychlostního
Monograph
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Article
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ