Record details

Title keyword
    Ryzí
Article
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí síra z Kutné Hory
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova