Record details

Title keyword
    SZ
Monograph
    Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika)
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
    Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve
Article
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Kamenolomy, hliniště a pískoviště v sz okolí Brna
    Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)