Record details

Title keyword
    Sanačních
Monograph
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
Article
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií