Record details

Title keyword
    Sbírek
Monograph
    Fosilie ze sbírek Severočeského muzea/Oldřich Hamera - Monotypy
    On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB
Article
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea