Record details

Title keyword
    Sbírkách
Article
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze