Record details

Title keyword
    Sb-rud
Article
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách