Record details

Title keyword
    Schránek
Article
    Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu