Record details

Title keyword
    Schránky
Article
    Morfologie schránky a svalové vtisky Sinuitopsis neglecta Perner (Mollusca,Monoplacophora)
    Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské)
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)