Record details

Title keyword
    Sedání
Article
    Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost
    Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností
    Problémy stanovení sedání staveb
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Sedání přerušovaného základového pásu při použití běžných metod pro výpočet konečného sednutí základu
    Sedání staveb naměřené a vypočtené
    Sedání základu na vazkopružném ortotropním podloží
    Sedání základů plošně zakládaných staveb
    Sjednocení metod výpočtu sedání staveb
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Výpočet sedání podloží násypu na dálnici D2 u Lanžhota
    Výpočet sedání s uvažováním hloubky založení