Record details

Title keyword
    Sedlec
Monograph
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
Article
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)