Record details

Title keyword
    Seismicitou
Monograph
    Možné souvislosti mezi zemětřesnými roji a seismicitou indukovanou při injektáží kapalin
Article
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti