Record details

Title keyword
    Seismická
Monograph
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
Article
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Komplexní seismická inverze
    Lokální seismická mikrosíť Ostaš
    Lokální seismická síť Mednet
    Moderní způsoby výměny dat v seismologii a seismická služba GFÚ
    Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
    Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy)
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Seismická observatoř Kašperské Hory
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC