Record details

Title keyword
    Seismologů
Monograph
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
Article
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)