Record details

Title keyword
    Seismologie
Monograph
    13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky
    Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie
    Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie. 7
    Inženýrská seismologie
    Inženýrská seismologie I, II, III. díl 1, Inženýrská seismologie I, II, III.
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí)
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Sborník inženýrské seismologie
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
    Seismologie a zivotni prostredi
    Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
Article
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    Projekt "Seismologie ve školách"
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Seismologie a životní prostředí
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
    Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie
    Syntetická seismologie
Serial
    Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie