Record details

Title keyword
    Seizmických
Monograph
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
Article
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku
    Schémata seizmických experimentálních měření na železničním tunelu Mosty u Jablunkova
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní